​​

KOTWICA

Goście specjalni

W pierwszym dniu swoją obecnością zaszczyciła nas Anna Dymna, aktorka i Prezes Fundacji Mimo Wszystko.

Jako aktorka zadebiutowała na scenie w 1969 r. Od początku kariery związana jest z Narodowym Teatrem Starym w Krakowie.

W 2016 otrzymała tytuł doktora honoris causa Akademii Pedagogiki Specjalnej. 

W Strefie Pokazów Specjalnych Pani Anna opowiedziała między innymi o swojej działalności w Fundacji Mimo Wszystko.

Fot. Marek Kowalski

Z przyjemnością informujemy, że jednym z gości specjalnych Targów Seniora będzie ojciec Leon Knabit - ceniony duszpasterz, rekolekcjonista i spowiednik. Autor wielu książek, artykułów i felietonów.


Odwiedzający mogli się spotkać z ojcem Leonem na stoisku Wydawnictwa Benedyktynów TYNIEC. KOTWICA

Strefa Pokazów Specjalnych

6 października

10:30-11:00 Występ zespołu „Złota Jesień”
Zespół działa od 25 lat  przy Klubie Seniora PKPS w Klubie Wersalik Ośrodka Kultury Kraków-Nowa Huta. W ciągu swojej działalności brał udział w wielu przeglądach: Przegląd Twórczości Artystycznej Złota Jesień w Nowohuckim Centrum Kultury, w Przeglądzie Twórczości Senioralnej na Zamku w Niepołomicach., w Przeglądzie Piosenki Ludowej w Kościelnikach w Klubie Pod Kasztanami. W Przeglądzie Kolędniczym w Klubie Jedność w os. Wolica, w Niepołomicach na Zamku oraz Ośrodku Kultury im. C.K. Norwida.
Na zaproszenia występuje w Klubach Seniora, w Klubach Ośrodka Kultury Kraków-Nowa Huta, w świetlicach środowiskowych, w ZBOWID dla weteranów wojennych, w Domach Pomocy Społecznej. Bierze udział w imprezach organizowanych przez Rady Dzielnic oraz Urząd Miasta Krakowa takich jak np. dożynki.
Często występuje również w Noclegowni dla Bezdomnych Mężczyzn na ul. Makuszyńskiego oraz z okazji Świąt Wielkanocnych, Bożego Narodzenia i innych spotkań okolicznościowych.
Zespół składa się z 12 osób. Akompaniuje mu akordeon oraz organy.

11:00-11:30 „OPIEKA NAD SENIORAMI – zmieniamy oblicze domów opieki” - Beata Leszczyńska, ekspert Krajowego Instytutu Gospodarki Senioralnej, Prezes MEDI-system
W trakcie prezentacji poruszone zostały następujące tematy:
- Jakość w opiece nad seniorami na przykładzie grupy ORPEA
- Certyfikat OK SENIOR, czyli czego nie może zabraknąć w domu opieki
- Książka WYBIERAM ŻYCIE – podopieczni MEDI-system zapraszają do szczególnego „świata”
- Zespół Opieki i Opieki Długoterminowej, czyli jak tworzymy standardy LTC w Polsce


11:30-11:45 „Znak Jakości OK SENIOR. Certyfikacja usług i produktów przyjaznych seniorom” - Robert Murzynowski
Znak Jakości OK SENIOR to program certyfikacji personelu, dóbr i usług skierowanych do osób starszych.
Idea Certyfikatu wpisuje się w najważniejsze strategie polityki senioralnej i srebrnej gospodarki Polski oraz krajów Unii Europejskiej.
Procesem certyfikacji oraz nadaniem Znaku Jakości OK SENIOR może pochwalić się podmiot, który oferuje usługi i produkty przeznaczone dla Klienta – Seniora.
Wprowadzenie znaku OK SENIOR pozwala Seniorom i ich rodzinom na szybką identyfikację tych ofert, które zostały zbadane i podlegają nadzorowi, jak również widnieją w wykazie certyfikowanych dóbr i usług.

12:00-12:30 Stowarzyszenie "Lajkonik"
Stowarzyszenie "Lajkonik" zaprezentował program słowno muzyczny p.t. "Bo ja kocham mój Kraków" (reżyseria p. Halina Bujko). Jak sama nazwa wskazuje były to przedstawione obrazki z życia Krakowa, zwyczaje krakowskie wyrażone słowem, piosenkami, ubiorem.
Grupa teatralna powstała w 2006 r. i liczy ponad 20 osób. Są to osoby przeważnie słabowidzące i niewidome. Trzy osoby grają na instrumentach: gitara, akordeon, keyboard.
W swoim dorobku mamy kilka programów słowno muzycznych, między innymi takie jak: "Fraszki o Krakowie", "Kraków z wodewilu", "Smok wawelski - inaczej" (tylko dla dorosłych). Swoje występy pokazywaliśmy m.in. na Rynku Głównym (Dni Krakowa), na Gaudim et spes, Senioraliach, przeglądach teatralnych osób niepełnosprawnych w Łodzi i w Bieczu, przeglądach scenicznych klubów seniora "Starsi Panowie Dwaj" (w 2017 roku po raz piąty) oraz w zaprzyjaźnionych klubach seniora.


12:30-13:00 Pokaz mody „SENIOR I MODA” - Joanna Monasterska

Moda jest uniwersalna. Trafia do młodych i starszych. I tak powinno być. Modą należy się cieszyć w każdym wieku. Trzeba się nią bawić zajmować i poświęcać jej trochę czasu, bo uprzyjemnia nasze życie i czyni je bardziej kolorowym. Seniorzy szczególnie powinni o tym pamiętać, żeby ich srebrne lata miały wiele barw, odcieni i inspiracji. Stroje prezentowały Panie z krakowskich Centrów Aktywności Seniora. Zaproponowane zostały stroje: codzienne, sportowe, eleganckie i szalone. Pokazano też niebanalne akcesoria i dodatki (projektantki Małgosi Madrackiej), które stanowiłu dopełnienie każdego ubioru i czynią go ciekawszym. Chciałyśmy pokazać, że moda i wiek pasują do siebie idealnie, a dobrze ubrani czujemy się lepiej i weselej. 

13:00-13:30 "Po co człowiekowi śmiech" - dr Alicja Soćko-Mucha
Dlaczego (i z czego) ludzie się śmieją? Co może wyrażać śmiech? Czy zwierzęta się śmieją? Dlaczego ta sama rzecz raz wzbudza śmiech, a innym razem przyprawia o gorycz lub wywołuje lęk? Co łączy śmiech i łzy? Dlaczego w niektórych kulturach śmiech na pogrzebie jest niedopuszczalny, a w innych dobrze widziany? Z czego wynika popularność dowcipów o teściowej, policjantach, informatykach, blondynkach, babie, która przychodzi do lekarza, bacy, Wąchocku, Jasiu, Chucku Norrisie? Dlaczego tak trudno nam śmiać się z samych siebie? – te i wiele innych pytań stawia sobie badacz śmiechu, komizmu i humoru. Śmiech jest jedną z podstawowych form międzyludzkiej komunikacji – tak oczywistą, że rzadko poddawaną refleksji. I właśnie jako taki może on stanowić całkiem poważny i nietrywialny problem badawczy. Podczas prelekcji wspólnie zastanowialiśmy się nad fenomenem śmiechu. Naszymi przewodnikami po tej drodze byli etnografowie, filozofowie, psychologowie i literaci, którzy na kartach swoich dzieł roztrząsali problem komizmu.
13:30-14:00 Chór Gospel Senior
Chór Gospel Senior to pierwszy w Krakowie chór gospel, w którym śpiewają sami seniorzy (w wieku od 60 – 80 lat) oraz pierwszy stały chór gospel, który działa na terenie Nowej Huty.
Chór rozpoczął próby w październiku 2014 roku dzięki projektowi dofinansowanemu z programu FIO Małopolska Lokalnie pt. „Nowa Huta E-MOTION – emocje i poruszenie, czyli gospel w Nowej Hucie”. Projekt ten został zrealizowany przez grupę wolontariuszy działających przy Krakowskim Centrum Seniora we współpracy ze Stowarzyszeniem Gospel oraz Wydziałem Spraw Społecznych UMK.
Obecnie Chór reprezentuje Centrum Aktywności Seniorów działające na os. Zielonym 22 w Nowej Hucie, które jest prowadzone przez Fundację Nowe Centrum.
Członkowie chóru, 37 osób, to głównie mieszkańcy Nowej Huty. Tylko nieliczni z nich mieli wcześniej kontakt ze śpiewem chóralnym lub mają muzyczne wykształcenie. Śpiewają pieśni w języku angielskim i polskim. Śpiewem wyrażają swoją miłość do Boga i ludzi, swoją wdzięczność oraz nadzieję. Tworzą barwną, radosną grupę, która dzielnie pokonuje rozmaite trudności językowe, ruchowe i wokalne.
Od chwili powstania Chór GospelSenior występował już 40 razy w Domach Kultury, Klubach i Centrach Seniora, Domach Pomocy Społecznej, Hospicjum, w kościołach, na Senioraliach , na spotkaniach świątecznych, w czasie wydarzeń organizowanych przez różne instytucje lub organizacje pozarządowe.
Członkowie chóru aktywnie uczestniczą również w krakowskich i ogólnopolskich projektach np. Festiwal 7xGospel, „Gospel na Skałce” integrując się tym samym z innymi, młodszymi wykonawcami muzyki gospel.
Dyrygentem chóru jest Lea Kjeldsen, a akompaniatorem Grzegorz Różycki.
14:00-14:30 „Silver Generation. Srebrne pokolenie potencjałem srebrnej gospodarki” - Wiesława Borczyk, Prezes Ogólnopolskiej Federacji Stowarzyszeń Uniwersytetów Trzeciego Wieku
​Polska jest najszybciej starzejącym się krajem europejskim. Obecnie w naszym kraju na 38,4 mln mieszkańców ponad 9 mln osób to ludzie w wieku 60 +.W październiku,  dodatkowo ponad 300 tys. osób uzyska uprawnienia emerytalne. Prognozy Głównego Urzędu Statystycznego oraz Eurostatu wskazują, że ta sytuacja  będzie się w kolejnym latach pogłębiała i ludzi starszych będzie więcej w całej populacji.
Zróżnicowana grupa wiekowa seniorów stanowi dla państwa, społeczeństwa  i gospodarki szczególne wyzwanie. Inaczej wygląda sytuacja osób które mają 60 i więcej lat, a inaczej 80, 90  i 100 –latków. To nie jest tylko kwestia wieku, ale także sytuacji zdrowotnej, ekonomicznej, mieszkaniowej oraz stylu życia.
Tematyka senioralna obejmuje wiele dziedzin. Dlatego tak ważne jest, aby w przestrzeni publicznej wybrzmiały  problemy dotyczące dobrej  jakości życia osób starszych, godnego starzenia się  w zdrowiu i aktywności, pozytywnego wizerunku seniorów,znaczenia wiedzy, edukacji i  informacji oraz kultury w życiu osób starszych,  partycypacji  seniorów  w życiu publicznym i społecznym, bezpieczeństwa materialnego, zdrowotnego i fizycznego osób starszych, jak również „srebrnej gospodarki”, seniorów – konsumentów, seniorów - pacjentów, nowoczesnych  technologii i zw. z nimi  teleopieki i telemedycyny.

Wiesława Borczyk
 
Prezes Sądeckiego Uniwersytetu Trzeciego Wieku w Nowym Sączu
Prezes Ogólnopolskiej Federacji Stowarzyszeń Uniwersytetów Trzeciego Wieku 
Przewodnicząca Rady Fundacji Europejski Instytut Rozwoju Obywatelskiego
Członek Komisji Ekspertów ds. Osób Starszych przy Rzeczniku Praw Obywatelskich 
Członek Małopolskiej Rady ds. Polityki Senioralnej w  Krakowie
Inicjatorka Forum III Wieku na Forum Ekonomicznym w Krynicy Zdroju
Radca Prawny
14:30-15:00 Spotkanie z Anną Dymną, Prezes Fundacji Anny Dymnej "Mimo Wszystko"

Anna Dymna jako aktorka zadebiutowała na scenie w 1969 r. Od początku kariery związana jest z Narodowym Teatrem Starym w Krakowie.

W 2016 otrzymała tytuł doktora honoris causa Akademii Pedagogiki Specjalnej. 

W Strefie Pokazów Specjalnych Pani Anna opowiedziała między innymi o swojej działalności w Fundacji Mimo Wszystko.
15:00-15:30 "Co zrobisz, kiedy zabraknie opiekuna?"  - Andrzej Bochacz, NaszSenior.pl
Senior dużo czasu spędza w swoim mieszkaniu samotnie.
Wyobraźmy sobie sytuację, w której niefortunnie przewróci się lub straci przytomność.
Senior nie będzie w stanie wykonać żadnej czynności.
Ile czasu upłynie nim ktokolwiek zorientuje się o krytycznej sytuacji?

NaszSenior jest propozycją, która podwyższa bezpieczeństwo osoby samotnej.
NaszSenior w sytuacji krytycznej wyśle automatycznie wiadomość do opiekuna, rodziny lub sąsiada.
15:30-16:00 „Skuteczna obrona przed napastnikiem, sposoby postępowania w sytuacjach zagrożeń" - funkcjonariusze Straży Miejskiej Miasta Krakowa
W panelu funkcjonariusze zaprezentowali sposoby obron oraz porady praktyczne skierowane dla seniorów (i nie tylko) w sytuacjach gróźb, przejawów agresji, prób kradzieży lub naruszenia nietykalności cielesnej i innych awanturniczych zachowań. Funkcjonariusze zaprezentowali i omówili jak zachować się w przypadku agresji w windzie, na klatce schodowej, przy bankomacie, na spacerze w parku czy środkach komunikacji miejskiej, jak wykorzystać przedmioty codziennego użytku (parasol, dezodorant czy zwykłe klucze od zamka) w samoobronie16:00-16:30 Zespół Jędrusie
Zespół poetycko-muzyczny „Jędrusie” działa od ponad 10 lat przy Klubie Seniora w Klubie Jędruś Ośrodka Kultury Kraków-Nowa Huta.
W jego repertuarze znajdziemy zarówno piosenki ludowe, jak i popularne przeboje.
Zespół występował na licznych festiwalach i przeglądach, zdobywając nagrody i wyróżnienia (Senioralia, Małopolski Festiwal Twórców Artystycznych,  Przegląd Amatorskich Zespołów Złota Jesień). Podczas występów zespołowi na keyboardzie akompaniuje Henryk Słowiak.
7 października

10:00-10:30 Gimnastyka dla seniorów - Anna Morawska
Gimnastyka dla seniorów 50+ - to specjalny program ćwiczeń dopasowany dla osób po 50-tym roku życia. Zajęcia mają na celu usprawnienie funkcji układu sercowo-naczyniowego i oddechowego, stabilizację sylwetki przez wzmocnienie mięśni głębokich, zniwelowanie dolegliwości bólowych w obrębie kręgosłupa. Ćwiczenia te to świetna profilaktyka w zapobieganiu chorób naczyniowych i osteoporozy, poprawiają nie tylko kondycję fizyczną ale też psychiczną. Nawet niewielka ilość aktywności fizycznej w starszym wieku może poprawić ogólną sprawność organizmu i zwiększyć długość życia seniora. W zajęciach pomagają nam profesjonalne przyrządy do ćwiczeń: piłki, rollery, taśmy i kijki.10:30-11:00 Teatr po Latach
Teatr po Latach wpisuje się w ponad stuletnie tradycje amatorskiego ruchu artystycznego w Świątnikach Górnych i chlubnie je kontynuuje. Jako grupa teatralna działa od października 2012 r. przy świątnickim Centrum Kultury.
Początkowo członkami zespołu byli seniorzy; aktualnie zespół tworzy grupa pasjonatów kochających teatr w wieku od 81 do 7 lat – razem 21 osób Teatr ma w swoim dorobku 23 zróżnicowane gatunkowo i tematycznie pozycje repertuarowe, z którymi na deskach teatralnych i estradach wystąpił już prawie 200 razy.
Teatr bierze udział w wielu programach i projektach, w tym międzynarodowych, współpracuje ze szkołami, domami pomocy społecznej, domami kultury i stowarzyszeniami. Uczestniczy w festiwalach, przeglądach i warsztatach teatralnych.
 
Teatr po Latach został uhonorowany wieloma nagrodami, wyróżnieniami, dyplomami i podziękowaniami. Wśród nich są:
• I Nagroda na Małopolskim Festiwalu Twórczości Artystycznej Seniorów – Trzebinia 2014
• Nagroda Specjalna na II Oświęcimskich Spotkaniach Artystycznych Seniorów – 2015
• I Nagroda na XXIII Festiwalu Papieskim w Białym Dunajcu – Biały Dunajec 2016
• I Nagroda na II Ogólnopolskim Przeglądzie Teatralnym „Skrzydlaty Teatr” w Bieczu – 2017
• Występ na scenie PWST w Krakowie na zaproszenie organizatorów III Kongresu „Srebrna Małopolska” – 2017
 
Teatr zainicjował w 2014 r. i kontynuuje, obchody Międzynarodowego Dnia Teatru w Świątnikach Górnych, w ramach programu „DOTKNIJ TEATRU”, pod egidą Instytutu Teatralnego w Warszawie i International Theatre Institute – ITI z siedzibą w Paryżu. Działalności instytutu patronuje UNESCO.
 
Grupa jest członkiem Stowarzyszenia „Teatr Regionalny” w Krakowie – bierze udział w korowodach na Boże Narodzenie i Wielkanoc, występuje na estradach krakowskich rynków. Teatr współpracuje z Towarzystwem Przyjaciół Kultury Ludowej w Krakowie. Bierze udział w Święcie Stroju Krakowskiego, w ramach którego prezentuje na Placu Mariackim spektakl złożony z fragmentów utworów Stanisława Wyspiańskiego, pod płytą pamiątkową na ścianie kamienicy, w której „narodził się” dramat „Wesele”. Teatr występuje na spotkaniach Stowarzyszenia Absolwentów UJ w Instytucie Historii Sztuki i na dziedzińcu Collegium Iuridicum UJ.

Teatr prowadzi Natalia Wojtala – scenariusze i reżyseria
Współpraca Wojciech Knaś – oprawa muzyczna
11:00-11:30 "Potencjał rynku konsumenckiego osób 60+" - Marzena Rudnicka, Krajowy Instytut Gospodarki Senioralnej
W Polsce nadal funkcjonuje stereotyp seniora, jako osoby uczestniczącej w rynku w bardzo niewielkim stopniu. Jako klienta towarów pierwszej potrzeby i sektora medycznego. To podejście sprawia, że potrzeby seniora w większości usług są w dalszym ciągu pomijane. Natomiast badania pokazują, że klient senior to niedoceniony potencjał. Należy pamiętać, że seniorzy to nie tylko beneficjenci pomocy opiekuńczej, pielęgnacyjnej i medycznej, lecz przede wszystkim konsumenci na ogólnym rynku towarów i usług. To grupa o stabilnym, w dużej mierze niezależnym od wahań stanu gospodarki, potencjale nabywczym.
W ciągu dekady Polska kompletnie się zmieni – i nie będzie to zmiana, która napawałaby optymizmem. Według Głównego Urzędu Statystycznego, do 2030 roku w dwóch trzecich gmin w Polsce co najmniej 20 proc. mieszkańców będzie miała więcej niż 64 lata. Jak dodają eksperci, w tym samym czasie liczba seniorów w wieku powyżej 80 lat – dziś szacowana na 1,5 miliona – ulegnie podwojeniu. Te firmy, które nastawią się na potrzeby seniorów, mają szansę stać się potentatami: i dotyczy to zarówno tradycyjnych przedsiębiorstw, jak i firm z sektora nowych technologii.
11:30-12:00 Teatr po Latach
Teatr po Latach wpisuje się w ponad stuletnie tradycje amatorskiego ruchu artystycznego w Świątnikach Górnych i chlubnie je kontynuuje. Jako grupa teatralna działa od października 2012 r. przy świątnickim Centrum Kultury.
Początkowo członkami zespołu byli seniorzy; aktualnie zespół tworzy grupa pasjonatów kochających teatr w wieku od 81 do 7 lat – razem 21 osób Teatr ma w swoim dorobku 23 zróżnicowane gatunkowo i tematycznie pozycje repertuarowe, z którymi na deskach teatralnych i estradach wystąpił już prawie 200 razy.
Teatr bierze udział w wielu programach i projektach, w tym międzynarodowych, współpracuje ze szkołami, domami pomocy społecznej, domami kultury i stowarzyszeniami. Uczestniczy w festiwalach, przeglądach i warsztatach teatralnych.
 
Teatr po Latach został uhonorowany wieloma nagrodami, wyróżnieniami, dyplomami i podziękowaniami. Wśród nich są:
• I Nagroda na Małopolskim Festiwalu Twórczości Artystycznej Seniorów – Trzebinia 2014
• Nagroda Specjalna na II Oświęcimskich Spotkaniach Artystycznych Seniorów – 2015
• I Nagroda na XXIII Festiwalu Papieskim w Białym Dunajcu – Biały Dunajec 2016
• I Nagroda na II Ogólnopolskim Przeglądzie Teatralnym „Skrzydlaty Teatr” w Bieczu – 2017
• Występ na scenie PWST w Krakowie na zaproszenie organizatorów III Kongresu „Srebrna Małopolska” – 2017
 
Teatr zainicjował w 2014 r. i kontynuuje, obchody Międzynarodowego Dnia Teatru w Świątnikach Górnych, w ramach programu „DOTKNIJ TEATRU”, pod egidą Instytutu Teatralnego w Warszawie i International Theatre Institute – ITI z siedzibą w Paryżu. Działalności instytutu patronuje UNESCO.
 
Grupa jest członkiem Stowarzyszenia „Teatr Regionalny” w Krakowie – bierze udział w korowodach na Boże Narodzenie i Wielkanoc, występuje na estradach krakowskich rynków. Teatr współpracuje z Towarzystwem Przyjaciół Kultury Ludowej w Krakowie. Bierze udział w Święcie Stroju Krakowskiego, w ramach którego prezentuje na Placu Mariackim spektakl złożony z fragmentów utworów Stanisława Wyspiańskiego, pod płytą pamiątkową na ścianie kamienicy, w której „narodził się” dramat „Wesele”. Teatr występuje na spotkaniach Stowarzyszenia Absolwentów UJ w Instytucie Historii Sztuki i na dziedzińcu Collegium Iuridicum UJ.

Teatr prowadzi Natalia Wojtala – scenariusze i reżyseria
Współpraca Wojciech Knaś – oprawa muzyczna.
12:00-12:30 „Umiejętność doboru ubrań do sylwetek” - Krystyna Bałakier
Jestem stylistką, a także blogerką modową dla kobiet 50 plus. Na blogu prezentuję autorskie stylizacje oraz metamorfozy moich klientek. Firmę stylizacyjną prowadzę od 2009 roku, a bloga założyłam rok później.
W maju bieżącego roku wydałam poradnik stylizacyjny dla kobiet po pięćdziesiątce zatytułowany "Dojrzała Elegancja".
Tematami moich wystąpień podczas 1. Targów Seniora w Krakowie były umiejętność doboru ubrań do sylwetek, korzystanie z bogactwa dodatków, a także porady jak znaleźć swój styl.
www.balakier-style.pl


12:30-12:45 „Parada seniorów, nasza wspólna sprawa” – Przemysław Wiśniewski, Prezes Fundacji Zaczyn
Społeczność seniorów w Polsce to prawie 10 milionów osób a będzie ich coraz więcej. Dbamy o to aby głos tej ogromnej i zróżnicowanej grupy społecznej był bardziej słyszalny, a sprawy dla nich ważne traktowane z powagą. Idąc w Paradzie, mówimy „nie”. stereotypom na temat pokolenia 60+. Udowadniamy, że seniorzy nie chcą żyć w cieniu, z dala od innych, zamknięci we własnym gronie. Dlatego też wspólnie z Promedica 24 realizujemy kampanię pod hasłem „Odważ się na zmiany”.
12:45-13:15 „Odważ się na zmiany” – Karol Winiarek, mówca inspiracyjny, trener biznesu, negocjator
Kampania „Odważ się na zmiany” ma na celu udowodnienie, że Polki powyżej 50 roku życia są otwarte na zmiany, świadome, ciekawe świata, gotowe na „rozsądne szaleństwa”. Pomysłodawcą kampanii i ambasadorem takiego spojrzenia na Polki 50+ jest firma Promedica24.
Mówca inspiracyjny Karol Winiarek w swoim show pokazał, że każdy dzień jest dobry, by podjąć zdecydowaną decyzję o życiu w pełni szczęścia. Odwiedzający dowiedzieli się jak motywować samego do siebie do zmian. Przekonali się, że seniorzy z całego świata dokonują wspaniałych odkryć, realizują marzenia czy nawet zyskują sławę właśnie na emeryturze!
13:15-13:30 „Jak żyć zdrowiej w wieku plus?”
Specjalista reprezentujący Gaca System opowiedział jak odpowiednie żywienie i ćwiczenia fizyczne wpływają na zdrowie i dobre samopoczucie.
13:30-14:00 „Korzystanie z bogactwa dodatków” - Krystyna Bałakier
Jestem stylistką, a także blogerką modową dla kobiet 50 plus. Na blogu prezentuję autorskie stylizacje oraz metamorfozy moich klientek. Firmę stylizacyjną prowadzę od 2009 roku, a bloga założyłam rok później.
W maju bieżącego roku wydałam poradnik stylizacyjny dla kobiet po pięćdziesiątce zatytułowany "Dojrzała Elegancja".
Tematami moich wystąpień podczas 1. Targów Seniora w Krakowie były umiejętność doboru ubrań do sylwetek, korzystanie z bogactwa dodatków, a także porady jak znaleźć swój styl.
www.balakier-style.pl14:00-14:30 Pokaz mody „SENIOR I MODA” - Joanna Monasterska

Moda jest uniwersalna. Trafia do młodych i starszych. I tak powinno być. Modą należy się cieszyć w każdym wieku. Trzeba się nią bawić zajmować i poświęcać jej trochę czasu, bo uprzyjemnia nasze życie i czyni je bardziej kolorowym. Seniorzy szczególnie powinni o tym pamiętać, żeby ich srebrne lata miały wiele barw, odcieni i inspiracji. Stroje prezentowały Panie z krakowskich Centrów Aktywności Seniora. Zaproponowane zostały stroje: codzienne, sportowe, eleganckie i szalone. Pokazano też niebanalne akcesoria i dodatki (projektantki Małgosi Madrackiej), które stanowiłu dopełnienie każdego ubioru i czynią go ciekawszym. Chciałyśmy pokazać, że moda i wiek pasują do siebie idealnie, a dobrze ubrani czujemy się lepiej i weselej. 

14:30-15:00 "Nie taki diabeł straszny... Emerytka w Kolumbii" - Mariola Wójtowicz
A gdyby tak na emeryturze objechać świat dookoła? Wdrapać się na piramidy Majów, pobłądzić w ruinach Angkor Wat, przepłynąć kanał Panamski? Mariola Wójtowicz dokonała tego wszystkiego. Odwiedzający dowiedzieli się jak to się stało, że pani Mariola po przejściu na eweryturę zaczęła jeździć po świecie. Na Targach Seniora Emerytka w podróży opowiedziała o swojej wyprawie do Kolumbii. Czy kraj jest bezpieczny dla samotnie podróżującej kobiety? Co mają wspólnego plantatorzy kawy i blokady drogowe?

www.emerytkawpodrozy.blogspot.com


15:00-15:30 „Jak znaleźć swój styl” - Krystyna Bałakier
Jestem stylistką, a także blogerką modową dla kobiet 50 plus. Na blogu prezentuję autorskie stylizacje oraz metamorfozy moich klientek. Firmę stylizacyjną prowadzę od 2009 roku, a bloga założyłam rok później.
W maju bieżącego roku wydałam poradnik stylizacyjny dla kobiet po pięćdziesiątce zatytułowany "Dojrzała Elegancja".
Tematami moich wystąpień podczas 1. Targów Seniora w Krakowie były umiejętność doboru ubrań do sylwetek, korzystanie z bogactwa dodatków, a także porady jak znaleźć swój styl.
www.balakier-style.pl


16:00- 17:00 Dancing dla wszystkich gości
Fundacja Zaczyn zaprasza wszystkich uczestników do wzięcia udziału w międzypokoleniowej potańcówce. Krakowscy Seniorzy w tym dniu przejmą parkiet a za gramofonem stanie krakowski DJ Wake UP - kolekcjoner płyt winylowych, organizator imprez klubowych, festiwalowych oraz promotor. Wielbiciel rytmu i pozytywnej energii płynącej z muzyki. Jako DJ udziela się od 2009 roku, grając głównie w krakowskich klubach i na scenach wielu miast jako DJ koncertowy. Wraz z seniorami grał na nowohuckich potańcówkach międzypokoleniowych.

KOTWICA

Sala konferencyjna Lwów

6 października

10:00-11:00 "Choroby uroginekologiczne. Problem społeczny seniorów." - dr Paweł Szymanowski, Kierownik Kliniki Ginekologii i Uroginekologii Oddziału Lekarskiego Krakowskiej Akademii im. A. Frycza-Modrzewskiego, Prezes Polskiego Towarzystwa Uroginekologicznego.
Szacuje się, że choroby uroginekologiczne- głównie nietrzymanie moczu oraz obniżenie narządów miednicy mniejszej, dotykają ok 1/3 populacji kobiet w Europie a w przypadku populacji osób starszych może być to nawet ponad 40%.  Choroby te stanowią nie tylko problem higieniczny ale też często prowadzą do wyobcowania, zaprzestania aktywności socjalnych i utraty poczucia własnej godności. Warto przy tym wiedzieć, że można je dziś leczyć ze skutecznością przekraczającą 90%.

11:00-12:00 "Testamenty - sposób na długie i spokojne życie" - ekspert kampanii społecznej "Dobry Testament"
Niewielu Polaków ma spisany testament, ale ci, którzy go mają żyją spokojniej i są szczęśliwsi. Badania zwyczajów testamentowych na świecie wykazały coś bardzo ciekawego: ludzie posiadający testament żyją średnio aż o 8 lat dłużej! 
 
W czasie tego wykładu notariusz przybyły na zaproszenie Kampanii "Dobry Testament" przedstawił zasady sporządzania prawomocnych testamentów. Słuchacze dowiedzieli się, ile korzyści wynika ze spisania testamentu i jakie są zasady podziału spadku według najnowszych przepisów prawa. Poznali zasady sporządzania zapisów testamentowych, dzięki którym każdy z nas może zostać filantropem i zmieniać świat na lepsze nie tracąc ani złotówki.
12:00-13:30 "Działanie balneologii - kąpieli siarczkowych i zabiegów borowinowych dla przedłużenia sprawności seniorów" - lek. med. Piotr Surówka Uzdrowisko Kraków Swoszowice

Głównym tematem wykładu były właściwości naturalnych surowców od setek lat wykorzystywanych w leczeniu i profilaktyce schorzeń narządu ruchu oraz korzyści płynących z leczenia uzdrowiskowego.13:30-16:00 „Ku Zdrowej Starości” - wykłady o promocji zdrowia dla seniorów. Organizator: Rada Krakowskich Seniorów, Komisja Profilaktyki i Promocji Zdrowia (Bogumiła Drabik – Przewodnicząca)
- „Zasady żywienia osób starszych, czyli jak powinno wyglądać menu seniora"
dr Magdalena Franczyk-Żarów
Uniwersytet Rolniczy im. H. Kołłątaja w Krakowie, Katedra Żywienia Człowieka
 - „Jak dbać o zdrowie będąc seniorem"
dr Lidia Gądek
Specjalista chorób wewnętrznych i specjalista medycyny rodzinnej
 - „Aktywny Senior- jak dbać o dobrą kondycję i sprawność fizyczną"
dr Anna Bukowska
Akademia Wychowania Fizycznego w Krakowie, Katedra Terapii Zajęciowej

16:00-16:30 "Osteoporoza kręgosłupa" - dr nauk med. Paweł Radło, szpital Ortopedicum w Krakowie
Osteoporoza prowadzi do złamań kręgosłupa u 20% kobiet i u 6% mężczyzn po 50 roku życia. Jest ona nazwana chorobą milionów złamań. W trakcie wykładu zostały omówione sposoby zapobiegania i leczenia złamań kręgosłupa w wieku podeszłym. Największa uwaga została poświęcona szybkiemu i skutecznemu leczeniu złamań czyli wertebroplastyce - podaniu cementu kostnego do złamanego kręgu. Jest to metoda pozwalająca pozbyć się bólu  w kilka godzin, który w innym przypadku byłby leczony przez wiele miesięcy.7 października

10:30-12:00 "Czy wiesz jak dbać o pamięć, Seniorze?" - Maja Juśkiewicz Duda, Klinika Pamięci Fundacji Angel Care
Program wykładu:
1. Rodzaje pamięci
2. Co wpływa na pamięć
3. Niepokojące objawy
4. Ćwiczenie pamięci


12:00-13:00 "Fizjoterapeuta radzi seniorom - jak zdrowo i optymistycznie rozpoczynać każdy dzień" - Bartosz Majchrzyk, Uzdrowisko Kraków Swoszowice

Magister fizjoteriapii pokazał, że zaledwie kilka krótkich ćwiczeń na rozpoczęcie dnia pozwoli na utrzymanie sprawności, wzrost energii na cały dzień i poprawę samopoczucia. Zwróci też uwagę na podstawowe błędy, które wykonują seniorzy podczas wykonywania codziennych czynności. Omówił najczęściej spotykane w swojej pracy schorzenia seniorów i wyjaśnił jak im przeciwdziałać.

13:30-16:00 „Ku Zdrowej Starości” - wykłady o promocji zdrowia dla seniorów. Organizator: Rada Krakowskich Seniorów, Komisja Profilaktyki i Promocji Zdrowia (Bogumiła Drabik – Przewodnicząca)
- „Zasady żywienia osób starszych, czyli jak powinno wyglądać menu seniora"
dr Magdalena Franczyk-Żarów
Uniwersytet Rolniczy im. H. Kołłątaja w Krakowie, Katedra Żywienia Człowieka
 - „Jak dbać o zdrowie będąc seniorem"
dr Lidia Gądek
Specjalista chorób wewnętrznych i specjalista medycyny rodzinnej
 - „Aktywny Senior- jak dbać o dobrą kondycję i sprawność fizyczną"
dr Anna Bukowska
Akademia Wychowania Fizycznego w Krakowie, Katedra Terapii Zajęciowej

KOTWICA

Sala konferencyjna Wiedeń

Targi Seniora z „Dziennikiem Polskim” 
moderator: Małgorzata Nitek

6 października

11:30-12:00 "Nic o seniorach bez seniorów. Jak Kraków tworzy miejsca aktywności dla osób starszych" - Anna Okońska-Walkowicz, Doradca Prezydenta Miasta Krakowa ds. Polityki Senioralnej 

Wiele osób starszych potrzebuje uczenia się w działaniu, dlatego w Krakowie realizowany jest miejski Program Aktywności Społecznej i Integracji Osób Starszych (PASIOS), w ramach którego powstają m.in. Centra Aktywności Seniora. To oferta dla trochę innego seniora niż ten, który wybiera Uniwersytet Trzeciego Wieku.

Do tej pory powstało 26 z 54 zaplanowanych Centrów Aktywności Seniora. Miejsca te służą nie tylko integracji, ale i edukacji. Seniorzy poznają tu nowe technologie, uczą się języków obcych, zasad zdrowego stylu życia, w tym zdrowego odżywiania.  Uczą się również odkrywania siebie w nowych rolach, działania na rzecz innych.

Anna Okońska-Walkowicz, Doradca Prezydenta Miasta Krakowa ds. Polityki Senioralnej przybliżyła uczestnikom prelekcji zasady działania Centrum Aktywności Seniora i zaprosiła do dyskusji na temat udoskonalania tych instytucji.


12.30-13.00 "Zabezpieczenia polskich znaków pieniężnych" - Sylwia Gier i Lesław Wilczak, Narodowy Bank Polski

Pracownicy NBP przedstawili funkcje emisyjną banku. Przybliżyli zabezpieczenia polskich banknotów ze szczególnym uwzględnieniem najnowszego banknoty 500 zł z wizerunkiem Jana III Sobieskiego”. Nauczyli, na co zwracać uwagę aby być pewnym, że banknot który otrzymujemy jest autentyczny.
13.30-14.00 "Sieć szpitali - zmiany w nocnej i świątecznej opiece zdrowotnej" - Marta Machał-Kawecka, Kierownik Działu Kontraktowania Świadczeń Wydziału Świadczeń Opieki Zdrowotnej w Małopolskim Oddziale Wojewódzkim Narodowego Funduszu Zdrowia

14.30-15.00 "Zdrowy oddech seniora" - dr n. med. Krzysztof Czarnobilski, Zastępca Dyrektora ds. Lecznictwa Szpitala MSW w Krakowie, konsultant ds. geriatrii i chorób wewnętrznych

Zanieczyszczenie środowiska to zmora współczesności. Skutki zdrowotne widoczne są u seniorów, którzy mają osłabione mechanizmy obronne organizmu i nierzadko zmagają się z wieloma chorobami równocześnie.

Niestety, Małopolska, a zwłaszcza Kraków, należą do najbardziej zanieczyszczonych w kraju. W ostatnich latach stwierdzono znacznie przekroczone normy pyłu zawieszonego PM10 i PM2,5 oraz bardzo wysokie stężenia rakotwórczego benzoapirenu.

Dr n. med. Krzystof Czarnobilski, ceniony geriatra opowiedział, w jaki sposób  starsze osoby powinny zadbać o zdrowie, by oddychać pełną piersią.15.30-16.00 "Seniorze, nie daj się oszukać" - podinspektor Izabela Ciarka, Wydział Prewencji KWP w Krakowie

W trakcie prezentacji poruszone zostały tematy:

- jak nie stać się ofiarą przestępstw: metody działania sprawców przestępstw,
- oszustwa „na wnuczka”, „na pracownika opieki społecznej”, „na funkcjonariusza”, itp.,
- zagrożenia związane z korzystaniem z sieci internetowej, jak również sieci komputerowej,
- przestępstwa związane z bezpieczeństwem tzw. „wirtualnego pieniądza”, i bankowości elektronicznej

7 października

11.30-12.00 "Polskie prawodawstwo dla seniorów" - poseł Urszula Rusecka, Zastępca Przewodniczącego Sejmowej Komisji Polityki Społecznej i Rodziny, członkini Komisji Polityki Senioralnej

Poseł Urszula Rusecka swoje życie rodzinne i zawodowe związała z podkrakowską Wieliczką. W obecnej VIII kadencji Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej pracuje  m.in. w Komisji Polityki Społecznej i Rodziny jako zastępca przewodniczącego w Komisji Polityki Senioralnej jako członek komisji. Na bieżąco więc śledzi, inicjuje i akceptuje w głosowaniach wszelkie zmiany w polskim prawodawstwie dotyczące osób starszych. Podczas prelekcji na Targach Seniora odzwiedzający mieli okazję do dyskusji na temat m.in. bezpłatnych leków dla seniorów czy skrócenia wieku emerytalnego.


12.30-13.00 "Seniorze, nie daj się oszukać" - podinspektor Izabela Ciarka, Wydział Prewencji KWP w Krakowie

W trakcie prezentacji poruszone zostały tematy:

- jak nie stać się ofiarą przestępstw: metody działania sprawców przestępstw,
- oszustwa „na wnuczka”, „na pracownika opieki społecznej”, „na funkcjonariusza”, itp.,
- zagrożenia związane z korzystaniem z sieci internetowej, jak również sieci komputerowej,
- przestępstwa związane z bezpieczeństwem tzw. „wirtualnego pieniądza”, i bankowości elektronicznej.

13.30-14.00 "Udar mózgu - co warto o nim wiedzieć" - dr n.med. Marcin Wnuk, Klinika Neurologii Szpitala Uniwersyteckiego w Krakowie

Udar mózgu to nagłe, miejscowe zaburzenie krążenia krwi w mózgu. W Polsce dosięga on ok. 70 tys. osób rocznie i jest trzecią przyczyną zgonów i głównym powodem niesprawności u osób powyżej 40. roku życia.

Powrót do zdrowia po udarze zależy od tego, jak szybko chorzy trafi pod specjalistyczną opiekę. A wiec życie i zdrowie nasze i naszych bliskich często zależy od tego, czy w chwili zagrożenia jest właściwa reakcja.

Jak rozpoznać symptomy udaru i co w takiej sytuacji robić opowiedział wybitny neurolog dr n med. Marcin Wnuk.

14.30-15.00 "Senior w dżungli przepisów i pułapek, czyli jak być aktywnym i asertywnym" - Jerzy Gramatyka, Rzecznik Praw Konsumentów w Krakowie

Osoby starsze, emeryci, renciści tworzą na rynku grupę konsumentów bardzo wrażliwą na czasami niezgodne z prawem lub dobrymi obyczajami działania firm oferujących swoje produkty w ramach sprzedaży bezpośredniej, najczęściej poza lokalem przedsiębiorstwa.

Niestety, ale statystki w tym zakresie są zatrważające a liczba poszkodowanych osób systematycznie rośnie. Tylko w ub. roku do Miejskiego Rzecznika Konsumentów w Krakowie wpłynęło 122 wniosków od osób, które zawarły takie umowy, podczas gdy do końca września br. było ich już 98. W całym 2016 r. udzielono również 2350 porad z tego zakresu.

Jerzy Gramatyka, miejski i powiatowy rzecznik praw konsumentów w Krakowie podczas prelekcji opowiedział m.in. jak nie stracić głowy, pieniędzy oraz zdrowego rozsądku, idąc na „darmowy” pokaz kulinarny czy „bezpłatne” badania lekarskie.


15:30-16:00 „Trzecie ucho dla Seniora” – Piotr Miler, gość specjalny firmy Medivox, prelegent Uniwersytetu Trzeciego Wieku
Niedosłuch to jedna z częstszych dolegliwości osób powyżej 45 roku życia. Na świecie ok. 500 milionów osób doświadcza tego problemu. Dla osób z głuchotą starczą dużym problemem jest śledzenie rozmowy prowadzonej w hałasie lub większym gronie osób, słuchanie radia i telewizora. Niedosłuchowi towarzyszą często zawroty głowy lub szumy uszne. Podpowiedzieliśmy jak reagować na problemy ze słuchem, gdzie można zdiagnozować stopień i rodzaj niedosłuchu oraz jak odzyskać prawidłowe słyszenie. Czym jest "trzecie ucho" dla seniora, czyli ciekawe ogólnodostępne akcesoria ułatwiające życie codzienne.

KOTWICA

Sala warsztatowa

6-7 października

11:00-14:00 "Warsztaty robienia kwiatów z bibuły" - Janina Rzewuska
Z delikatnej bibuły tworzymy kwiaty w różnych kształtach; skręcane, postrzępione, rolowane, z wycinanymi płatkami. Aby tworzyć takie cudeńka wystarczy mieć zwinne ręce i trochę chęci uczenia się od bardziej doświadczonych Pań. Nasza Pani Instruktorka, krok po kroku pokazała wszystkie czynności, tak by każdy uczestnik wyszedł z warsztatów zadowolony, z własnoręcznie wykonanym kwiatem. Była to wspaniała okazja, powrotu do tradycji tworzenia własnoręcznie ozdób, jak również wzmocnienia więzi międzypokoleniowej, gdy do stołu warsztatowego zasiadają razem babcia z wnuczką.
W piątek uczestnicy mieli okazję dowiedzieć się jak stworzyć piękne róże, w sobotę natomiast motywem przewodnim były słoneczniki.
14:00-17:00 „Dziergamy na targach” – warsztaty szydełkowania - Małgorzata Szymczyk-Karnasiewicz oraz ekipa CAS Fruwająca Ryba
Pierwsza akcję zorganizowałam 9 czerwca na łące przed Centrum Aktywności Seniorów Fruwająca Ryba os. Na Skarpie 35 - w przeddzień Światowego Dnia Dziergania w Miejscach Publicznych.
 
Następne odbyły się na placu w alei Róż w ramach „Pikniki wszystkich Parków Łączcie się! Vol2 i na dziedzińcu Centrum Administracyjnego Kombinatu podczas „Razem dla Huty”.
Dziergałyśmy na plaży na bulwarze Kurlandzkim (na zaproszenie Zarządu Zieleni Miejskiej w Krakowie) i na Pikniku Krakowskim na Plantach krakowskich oraz w Muzeum Inżynierii Miejskiej.

Co dziergamy i dla kogo? Starsi na pewno znają i kojarzą z młodości - zośka. My robimy te małe piłeczki z kolorowej włóczki w rozmaitych kolorach i wypełniamy fasolką „Piękny Jaś”.  Nasze wydziergane zośki wędrują do dzieci z nowohuckich osiedli, z którymi spotykają się steetworkerki z Mobile School w Krakowie - to jedyny tego typu w Krakowie wózek do edukacji i zabawy.    
Dlaczego szydełkujemy? Bo wierzymy, że przez nasze akcje zachęcamy starsze osoby do wyjścia z domu i spotkania ludzi o podobnych zainteresowaniach. Dzielimy się wiedzą i wymieniamy doświadczeniem.

www.ukryteskrzydla.pl
www.facebook.com/FundacjaUkryteSkrzydla
koordynatorka akcji: Małgorzata Szymczyk-Karnasiewicz, tel. 510 132 999

KOTWICA

Bezpłatne badania i zabiegi lecznicze

6-7 października

Grupa Adamed
​Co?
Na stoisku Grupy Adamed uczestnicy targów mogli skorzystać z bezpłatnych badań neurologicznych, w których zbadana zostanie reakcja na bodźce zewnętrzne. Lekarz  wstępnie stwierdzał czy pacjent nie cierpi np. na zaburzenia równowagi, sztywność karku oraz weryfikował prawidłowość odruchów badanej osoby.

Gdzie?
Stoisko firmowe
Małopolskie Centrum Słuchu i Mowy MEDINCUS
Co?
Uczestnicy targów mieli możliwość wykonania bezpłatnych badań słuchu, które były wykonywane przez specjalistów z Małopolskiego Centrum Słuchu i Mowy MEDINCUS. Wśród badań, które będą wykonywane na naszym stoisku będą m.in. badania videootoskopowe uszu oraz przesiewowe badania słuchu na Platformie Badań Zmysłów. Nasi specjaliści odpowiedzieli na pytania dotyczące problemów ze słuchem, profilaktyki, diagnostyki i leczenia. Obecni na stoisku specjaliści protetyki słuchu opowiedzieli czym jest stopniowy ubytek słuchu, jak go rozpoznać i w jaki sposób można sobie z nim radzić.
 
Większość ubytków słuchu pojawia się stopniowo i często jest niezauważalna dla pacjentów. Następstwem tego jest nierozpoznawanie dźwięków. Stopniowo pacjenci zaczynają żyć w świecie pozbawionym dźwięków. Rozmowy w grupie i z bliskimi zaczynają sprawiać trudność, telewizor ustawiany jest coraz głośniej. Rozmowy telefoniczne są uciążliwe i męczące

Gdzie?
Sala S07
OneDayClinic
Co?
Specjaliści OneDayClinic wykonywali podstawowe badania wzroku z wydrukiem na autorefraktometrze.
Badania będą się odbywały w następujących godzinach:
6.10 od 11:00 do 17:00
​7.10 od 10:00 do 16:00
 
Gdzie?
Stoisko firmowe
Ortopedicum
Co?
Fizjoterapeuci szpitala Ortopedicum w Krakowie zaprasili na badanie oceniające równowagę, ryzyko upadku i sprawność funkcjonalną osób starszych. Były to proste i wiarygodne testy służące do oceny możliwości ruchowych oraz równowagi u osób w starszym wieku.

Gdzie?
Stoisko firmowe
Polska Grupa Uzdrowisk
Co?
1. Płukanie oka leczniczą wodą termalną /Aerozole/
W efekcie stosowanych zabiegów pacjent odczuwa komfort widzenia ponieważ oko jest lepiej nawilżone, odżywione i  ukrwione przez co ilość stosowanych leków do nawilżania oka ulega znacznemu ograniczeniu i okresy remisji choroby ulegają wydłużeniu.Efekt terapeutyczny

Wziewanie aerozoli z dodatkiem roztworu soli jodo - bromowej zawierających  udrażnia drogi oddechowe i poprawia sprawność układu oddechowego. Zabieg stosowany jest głównie w przewlekłym zapaleniu oskrzeli oraz u osób pracujących w trudnych warunkach.

2. Inhalacje jodo-bromowe
​Wziewanie aerozoli z dodatkiem roztworu soli jodo - bromowej zawierających  udrażnia drogi oddechowe i poprawia sprawność układu oddechowego. Zabieg stosowany jest głównie w przewlekłym zapaleniu oskrzeli oraz u osób pracujących w trudnych warunkach.


Gdzie?
Stoisko firmowe
Punkt konsultacyjny Kliniki Pamięci (Fundacja Angel Care)
Co?
Klinika Pamięci działa przy Fundacji Angel Care Centrum Seniora we Wrocławiu.
Jej celem jest diagnozowanie chorób demencyjnych na jak najwcześniejszym jej etapie, a także edukowanie w zakresie profilaktyki.
Podczas targów można było sprawdzić kondycję pamięci w krótkim teście, opierającym się na ocenie funkcji poznawczych czyli np. liczeniu, zapamiętywaniu i przypominaniu, rozumieniu czy koncentracji uwagi.
Odwiedzający mieli również możliwość skorzystać z porad naszego specjalisty, dotyczących ćwiczeń i dbania o pamięć.

Gdzie?
Sala S06


Słuchmed
Co?

Od ponad 25 lat zajmujemy się kompleksową obsługą pacjentów niedosłyszących. Posiadamy ponad 400 salonów akustyki słuchu w całej Polsce oraz dziesiątki tysięcy Pacjentów zadowolonych z naszych usług.

Wśród uczestników Targów Seniora przeprowadziliśmy bezpłatne badania słuchu połączone z konsultacją protetyka słuchu lub audiofonologa w zakresie jego ochrony. Badania miały charakter edukacyjny oraz służyły jedynie diagnostyce.
Były
 one bezbolesne, szybkie i całkowicie bezpieczne,  przeprowadzane przy pomocy atestowanych audiometrów do wykonywania audiometrii tonalnej.


Gdzie?
Bus przed głównym wejściem
Vintage Care
Co?
Bezpłatne pomiary ciśnienia oraz poziomu cukru.

Gdzie?
Stoisko firmowe

KOTWICA

Dodatkowo

6-7 października

KONKURS NA STOISKU NR 55
Na stoisku 55 biura podróży Arion i Ambit Tour przeprowadzili loterię z niezwykle atrakcyjnymi nagrodami. Do wygrania był wyjazd na baseny termalne w słowackich Oravicach!
Wystarczy, że na kuponie podali Państwo swoje imię, nazwisko i telefon kontaktowy, a następnie wrzucą go do urny. Pod koniec każdego dnia zostało wylosowanych 15 szczęśliwców. Oznacza to, że łącznie wygrały aż 30 osób!
Losowania odbyły się w piątek 6.10 o godz. 16:30 i w sobotę 7.10 o godz. 15:30 w Strefie Pokazów Specjalnych.

Więcej informacji dotyczących wyjazdu -> przeczytaj6-7 października

”Okiem Seniora” – wystawa fotografii
Prace fotograficzne wykonane przez seniorów zrzeszonych w CAS 117.
„Podróżnicze inspiracje”- wystawa obrazów
Nazywam się Mariola Wójtowicz. Swoją przygodę ze sztuką zaczęłam w latach 80. XX wieku. Najpierw było tkactwo. Niewielkie formy, kwiaty, pejzaże… Początkowo według wzorów zaprojektowanych przez kogoś innego.
Ale dlaczego nie zaprojektować czegoś samemu?
Poszukiwałam. Podjęłam naukę rysunku. Uczestniczyłam w licznych warsztatach malarskich.
Interesuję się różnymi technikami. Oprócz malarstwa – batikiem, patchworkiem, monotypią, kolażem, ikonopisaniem.
Preferuje malarstwo akrylowe. Tematycznie – pejzaże, kwiaty i abstrakcje.
Inspiracje czerpię z wędrówek po świecie. Tym realnym i tym wyimaginowanym.

Zapraszam do mojej wirtualnej galerii: https://sites.google.com/site/mawoartgallery/malarstwo
"Tańcowała igła z nitką" - wystawa obrazów haftowanych
Autorka ALINA OŁDAK - emerytowany nauczyciel - z wykształcenia biolog.
Robótki ręczne to moja pasja - mówi Pani Alina. Zajmuję się nimi odkąd pamiętam. Haftu "gobelinowego kostkowego" - nauczyłam się 40 lat temu. Teraz interesują mnie tylko duże i trudne prace. Jako zodiakalny lew lubię ciepłe, jesienne kolory - złota, czerwienie, odcienie zieleni. Moje robótki tj. poduchy, obrusy i obrazy to jedyne ozdoby mojego mieszkania i działki. Tak, jak tworzę kolorem obrazy, tak też projektuję mój działkowy ogród. W kompozycjach traw i krzewów, kolorami i zapachami jesien . To mój sposób na życie - moja pasja.
 
Obrazy są inspirowane malarstwem, naturą (pejzaże, krajobrazy, konie) i kompozycją (martwa natura).
1. "Chaty zimą" (77x47cm) wg. St. Sikory malarza współczesnego, malującego akwarelą, wykonany w 2010r.
2. " Zimowy pejzaż" (60x38) wg St. Sikory wyk. 2010r.
3. "Przeprawa przez rzekę" (60x40) wg. Alfred Wierusz-Kowalski. polski malarz tworzący w XIX w., wyk.2013r.
4. "Powrót o zachodzie słońca" (60x37) wg. Alfred Wierusz-Kowalski,  wyk.2013r.
5. "Martwa natura z homarem" (62x40) wg. XIX-wiecznego malarza belgijskiego Modeste Carlier
6. " Martwa natura-owoce"(35x24) projekt własny wyk. 2009r.
7. "Dziewczynka z pieskiem" (35x30) wg. Emilie Vernon wyk. 2007r.
8. "Dziewczyna z perłą" wg holenderskiego malarza baroku Johannes Vermeer van Delf - jego bohaterami są postacie anonimowe - przede wszystkim kobiety. "Dziewczyna z perłą" posłużyła Peterowi Weberowi do nakręcenia w 2003r. filmu pod tym samym tytułem, wyk.2013r.
9. "Jesienny mostek" (37x24) wyk. 2005r.
10. "Bukiet róż" (29x24) wyk.2003r.
11. "Paw i gołębie"(66x40) wg. Olaf August Hermansen, wyk. 2015r.
12. "Panowie w parku" (49x31) wg. Olaf August Hermansen, wyk. 2015r.
13. " Macierzyństwo" ( 55x38) wg projektu grafiki - Kowalski, wyk. 2008r.
14. "Sianokosy" (90x45) wg obrazu J. Chełmońskiego, wyk, 2003
"Teraz IKONA" - wystawa ikon

Nazywam się Maria Pilch i aktualnie zajmuję się sztuką sakralną, w szczególności ikonopisarstwem i malarstwem gotyckim. Jest to realizacja dawnych, głęboko ukrytych marzeń

i pasji malarskich. Wybrałam Ikonę, ponieważ urzekła mnie swoim pięknem i tajemnicą, duchowym fenomenem. Cenię piękno i go poszukuję w harmonii i doskonałości a taka właśnie jest Ikona. Korzenie malarstwa ikonowego sięgają czasów chrześcijańskiego Cesarstwa Bizancjum, przed podziałem Kościoła na Wschodni i Zachodni.


Talent i umiejętności malarskie przez wiele lat doskonaliłam w pracowniach krakowskich artystów plastyków a warsztat i teologię Ikony poznawałam w pracowni przy ChSTSS Ecclesia

w Krakowie, prowadzonej przez o. Zygfryda Kota SJ oraz na Wydziale Teologicznym Uniwersytetu Opolskiego. Należę do krakowskiej grupy ikonopisarzy Lumen a napisane przeze mnie ikony były prezentowane na wielu grupowych wystawach, m. in. w Muzeum Archidiecezji Katowickiej, Bibliotece Uniwersytetu Śląskiego, Domu Norymberskim w Krakowie, KDK im. ks. kard. A.S Sapiehy, Muzeum Dom Rodzinny Jana Pawła II w Wadowicach, w Myślenicach i ostatnio w Jarosławiu.

7 października

14:00-16:00 dr Monika Fijołek, spotkanie autorskie
Spotkanie z dr Moniką Fijołek na stoisku Wydawnictwa Esprit - stoisko nr 61!
Porozmawiaj z dr Moniką Fijołek, specjalistką w zakresie ziołolecznictwa, i dowiedz się w jaki sposób zapobiec chorobom lub wspomagać ich leczenie za pomocą ziół.